RLoC verweeft kwaliteitsambities in planologische en stedenbouwkundige processen. Het bureau verzorgt onderzoek en analyses op de verschillende ruimtelijke schalen, en stimuleert de dialoog over omgevingskwaliteit. Verbeelding én concrete verankering nemen daarbij een belangrijke plaats in.

Toekomstgerichte ruimtelijke ontwikkeling vraagt niet alleen een andere kijk op de planinhoud, maar ook om instrumentele en processuele vernieuwing. RLoC onderzoekt en ondersteunt de 'verduurzaming' van het instrumentarium, van juridische regelingen tot multidisciplinaire samenwerkingsvormen.

De ervaring met de ruimtelijke praktijk gebruikt RLoC voor gebiedsgericht milieubeleid. RLoC geeft milieu-ambities vorm voor gebieden en doelgroepen, en maakt milieukwaliteit concreet in beleid en projecten.

RLoC verzorgt trainingen en workshops op het vlak van ruimte & milieu, onder de noemer 'geďntegreerd denken en doen'. Onderwerpen zijn de praktische mogelijkheden en kansen binnen het omgevingsrecht - van de Wro, Stad & Milieu tot Crisis- en herstelwet -, nieuwe concepten, methoden van integratie en praktijkvoorbeelden.
RLoC publiceert geregeld over de kansrijke raakvlakken tussen milieu en ruimte. Invalshoeken zijn de presentatie van beleid, de aanpak van beleidsvernieuwing, de toepassing van nieuwe wetgeving en instrumenten, en de inrichting van samenwerkingsprocessen.
Herbestemming Zilvervakschool Schoonhoven
Krimpenerwaard 2014

Proeftuin Omgevingswet
provincies Gelderland & Overijssel 2012-2013

Stad & Milieu landgoed Den Treek
Leusden 2012

Cursus Milieu en Ruimtelijke Ordening
Geoplan 2002-2014

Milieu in ruimtelijke plannen
Gemeente - Provincie

IPO, VNG / MILO, VROM 2008

December 2015